Podrobnosti záznamu

Název
   Výsledky výzkumů na hranici karpat-baden v karpatské předhlubni v České Republice
Další názvy
    Results of the investigations at the karpatian-badenian boundary in the Carpathian Foredeep, Czech Republic