Podrobnosti záznamu

Název
   Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Kamenoprůmyslu
    Paprsek
    Stavebnictví
    Vodní
    Vysokotlaký
Části této monografie
    Abraziva pro dělení a otryskávání materiálů, mineralogie a vlastnosti abraziv pro vysokotlaký vodní paprsek
    Hygienická hlediska při nasazení technologií vysokotlakého vodního paprsku, metody ochrany a prevence
    Problematika matematického modelování rozpojování hornin působením VVP a AP
    Výzkum rozpojování horninových materiálů vodním paprskem a jeho uplatnění v kamenoprůmyslu, stavebnictví a při sanaci betonových konstrukcí
    Význam optimalizace zařízení pro efektivnost dělení materiálů pomocí vysokotlakého vodního paprsku