Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 25-34 Luhačovice
Další názvy
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at 1:50 000 scale sheet 25-34 Luhačovice
Autor
   Jinochová, J.
   Kašpárek, M.
   Majer, Vladimír
   Manová, Magdalena
   Müller, Vlastimil
   Nováková, D.
   Rudolský, Jiří
   Šalanský, Karel
   Vůjta, M.
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1999
ISBN
    80-7075-390-0
Fyzický popis
    58 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Klíčové slovo
    1:50
    25-34
    000
    Ekologických
    Geologických
    List
    Luhačovice
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   Geologický vývoj a stavba území, popis regionálně geologických a stratigrafických jednotek, geofyzikální, hydrogeologické, inženýrskogeologické, ložiskové a půdní poměry, geochemie povrchových vod, geofaktory životního prostředí a střety zájmů
Abstrakt (anglicky)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at 1:50 000 scale sheet 25-34 Luhačovice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014