Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
Další názvy
    Explanantory notes to the geological map of the Czech republic 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
Autor
   Drábková, Jana
   Ďuriš, Miloslav
   Hrazdíra, Petr
   Hroch, Tomáš
   Kycl, Petr
   Lojka, Richard
   Lukeš, Petr
   Petáková, Zdeňka
   Sidorinová, Tamara
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Soejono, Igor
   Stárková, Marcela
   Šimůnek, Zbyněk
   Tasáryová, Zuzana
   Žáčková, Eliška
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, stratigraphy, facies distribution, structural analysis, environmental aspects, economic geology
Klíčové slovo
    12-313
    25
    000
    České
    Geologické
    Kaznějov
    Mapě
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Je podán detailní popis geologické stavby území listu 12-313 Kaznějov včetně hydrogeologického zhodnocení, inženýrskogeologických aspektů a ložisek nerostných surovin. Součástí je i zhodnocení vlivů lidské činnosti na životní prostředí a rizik vyplívající z geologické stavby.
Abstrakt (anglicky)
   Explanantory notes to the geological map of the Czech republic 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014