Podrobnosti záznamu

Název
   Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
Další názvy
    Use of 15N and 18O isotopes for study of a basic draninage and contamination of nitrate pollution in the select part of catchment area the Labe River
Autor
   Blažková, Šárka
   Bůzek, František
   Kadlecová, Renata
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    15N and 18O isotopes, nitrate pollution, groundwater
Klíčové slovo
    15N
    18O
    Dílčích
    Dusičnanové
    Izotopů
    Kontaminace
    Labe
    Odtoku
    Povodích
    Studiu
    šíření
    Tvorby
    Vybraných
    Využití
Abstrakt (česky)
   Studium původu nitrátové kontaminace podzemních vod v jímacím území Litá a Řepínském důlu s využitím stabilních izotopů kysliku, dusiku, tritia a na vybraných objektech i freonů.
Abstrakt (anglicky)
   Use of 15N and 18O isotopes for study of a basic draninage and contamination of nitrate pollution in the select part of catchment area the Labe River
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014