Podrobnosti záznamu

Název
   What we have already known about sediments of Cambrian age in the south part of Brunovistulicum
Nakladatel
    PřF MU Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2008
Klíčové slovo
    About
    Age
    Already
    Brunovistulicum
    Cambrian
    Have
    Known
    Sediments
    South
Části této monografie
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika