Podrobnosti záznamu

Název
   XII. národní hydrogeologický kongres
Nakladatel
    Česká asociace hydrogeologů, Univerzita Karlova, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-903635-0-4
Klíčové slovo
    Hydrogeologický
    Kongres
    Národní
    XII
Části této monografie
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)