Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
Další názvy
    Geological map of the Czech republic 1 : 25 000 map sheet 03-342 Rovensko pod Troskami- Map of mineral raw materials
Autor
   Buda, Jan
   Dušek, Karel
   Mašek, Dalibor
   Rýda, Karel
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Map, deposits, mining, geopark
Klíčové slovo
    03-342
    25
    000
    Česká
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Nerostných
    Praha
    Republiky
    Rovensko
    Služba
    Surovin
    Troskami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Zhodnocení současného stavu surovinového potenciálu - lokalizace a stav opuštěných i využívaných lomů, pískoven a těžeben, prognózních zdrojů nerostných surovin - v dané oblasti s výhledem do budoucna.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech republic 1 : 25 000 map sheet 03-342 Rovensko pod Troskami- Map of mineral raw materials
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014