Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
Další názvy
    Geological map of the Czech republic 1 : 25 000 map sheet 03-431 Lomnice nad Popelkou - Map of mineral raw materials
Autor
   Buda, Jan
   Dušek, Karel
   Mašek, Dalibor
   Rýda, Karel
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Map, deposits, mining,
Klíčové slovo
    03-431
    25
    000
    Česká
    České
    Geologická
    List
    Lomnice
    Mapa
    Popelkou
    Praha
    Republiky
    Služba
    Základní
Abstrakt (česky)
   Zhodnocení současného stavu surovinového potenciálu - lokalizace a stav opuštěných i využívaných lomů, pískoven a těžeben, prognózní zdroje nerostných surovin - dané oblasti s výhledem do budoucna.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech republic 1 : 25 000 map sheet 03-431 Lomnice nad Popelkou - Map of mineral raw materials
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014