Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
Další názvy
    Explanatory notes to the geological map of the Czech Republic, sheet Blansko
Autor
   Čech, Stanislav
   Čtyroká , Jiřina
   Čurda, Jan
   Gilíková, Helena
   Hanžl, Pavel
   Hradecká, Lenka
   Hrdličková, Kristýna
   Hubatka, František
   Janoušek, Vojtěch
   Kašpárek, Milan
   Manová, Magdalena
   Maštera, Lubomír
   Otava, Jiří
   Šalanský, Karel
   Šrámek, Josef
   Tomanová Petrová, Pavla
   Vít, Jan
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-7075-680-5
Fyzický popis
    70 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
Výraz tezauru
    explanatory notes, geology, stratigraphy, tectonics, geophysics, geochemistry, mineral resources, ground-water resources,
Klíčové slovo
    1:25
    24-322
    000
    Blansko
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Vysvětlující text k Základní geologické mapě 1 : 25 000, list 24-322 Blansko.Ve vysvětlivkách jsou systematicky popsána a zhodnocena dostupná data o geologii, tektonice, geofyzice a geochemii studované oblasti. Dále jsou oceněny nerostné suroviny, zdroje podzemních vod, inženýrsko-geologické poměry a dopady geologických rizik na životní prostředí. Ve vysvětlivkách jsou rovněž stručně popsány zajímavé geologické fenomény a lokality.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory notes to the geological map of the Czech Republic, sheet Blansko
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014