Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapa nerostných surovin
Další názvy
    Economic geological map of the Czech Republic 1:25000 sheet 03-411 Rokytnice nad Jizerou
Autor
   Buda, Jan
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    economic geological map, Bohemian massive, ore minerals, industrial minerals, reserves
Klíčové slovo
    1:25000
    03-411
    České
    Geologická
    Jizerou
    List
    Mapa
    Nerostných
    Republiky
    Rokytnice
    Surovin
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa nerostných surovin ČR v měřítku 1:25 000 shrnující současný stav na podkladě rešerše a rekognoskace území popisující ložiska všech typů a jejich indicie, prognózní plochy, dobývací prostory, chráněná ložisková území, vyhledávací průzkumy včetně negativních a historii dobývaných ložisek.
Abstrakt (anglicky)
   Economic geological map of the Czech Republic 1:25000 sheet 03-411 Rokytnice nad Jizerou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014