Podrobnosti záznamu

Název
   Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
Editor
    Bosák, P.
    Cílek, V.
Nakladatel
    Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2000
ISBN
    80-85304-69-4
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Knihovna České speleologické společnosti.
   36
Klíčové slovo
    Jeskyní
    Koněpruských
    Kůň
    Letům
    Objevu
    Padesáti
    Sborník
    Vydávaný
    Výzkumu
    Zlatý
Části této monografie
    Bioeroze a jeskyně
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Konodontová biostratigrafie v lomu Čertovy schody v Koněpruském oblasti
    Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley. Malakostratigrafie pěnovcového ložiska v údolí Švarcavy
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Miocénní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Paleontologická a geologická bibliografie koněpruského devonu
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda