Podrobnosti záznamu

Název
   Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
Další názvy
    Change in content of arsenic in surface water between years 1984-1995 and 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    arsenic, surface water
Klíčové slovo
    1984-1995
    2007-2008
    Arsenu
    Horní
    Labe
    Lety
    Obsahu
    Povodí
    Povrchových
    Tok
    Vodách
    Změna
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1:900 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 858 dvojic vzorků vod odebraných v letech 1984-1995 a 2007-2008.
Abstrakt (anglicky)
   Change in content of arsenic in surface water between years 1984-1995 and 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014