Podrobnosti záznamu

Název
   Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1992 a 2008-2010: Povodí Berounky
Další názvy
    Change in content of chlorides in surface water between years 1984-1992 and 2008-2010: Basin of the Berounka river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    chlorides, surface water
Klíčové slovo
    1984-1992
    2008-2010
    Berounky
    Chloridů
    Lety
    Obsahu
    Povodí
    Povrchových
    Vodách
    Změna
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1:750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 677 dvojic vzorků vod odebraných v letech 1984-1992 a 2008-2010.
Abstrakt (anglicky)
   Change in content of chlorides in surface water between years 1984-1992 and 2008-2010: Basin of the Berounka river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014