Podrobnosti záznamu

Název
   Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
Další názvy
    Change in content of calcium in surface water between years 1984-1996 and 2007-2008: Basin of the Odra river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    calcium, surface water
Klíčové slovo
    1984-1996
    2007-2008
    Lety
    Obsahu
    Odry
    Povodí
    Povrchových
    Vápníku
    Vodách
    Změna
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 1 250 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 653 dvojic vzorků vod odebraných v letech 1984-1996 a 2007-2008
Abstrakt (anglicky)
   Change in content of calcium in surface water between years 1984-1996 and 2007-2008: Basin of the Odra river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014