Podrobnosti záznamu

Název
   Změny regionálních struktur České a Slovenské republiky
Editor
    Ira, V.
    Kallabová, E.
    Smolová, I.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Univerzita Palackého v Olomouci
Místo vydání
    Brno, Olomouc
Datum vydání
    2008
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    České
    Regionálních
    Republiky
    Slovenské
    Struktur
    Změny
Části této monografie
    Gravitační svahové procesy jako geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat
    Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna