Podrobnosti záznamu

Název
   Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
Nakladatel
    VŠB-TU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    12
    2007
    Horninového
    Konstrukcí
    Kotvení
    Masivu
    Mezinárodního
    Příspěvků
    Sborník
    Semináře
    Stavebních
    Těsnění
    Zpevňování
Části této monografie
    Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů
    Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru
    Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti