Podrobnosti záznamu

Název
   Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
Nakladatel
    Vodní zdroje Ekomonitor
Místo vydání
    Chrudim
    Pelhřimov
Datum vydání
    2004
    2008
ISBN
    80-86832-06-6
    978-80-86832-40-1
Klíčové slovo
    Dat
    Interpretace
    Prací
    Průzkumných
    Sanačních
    Zpracování
Části této monografie
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.