Podrobnosti záznamu

Název
   Zpráva k podrobné pasportizaci poprsních zdí Karlova mostu
Další názvy
    Report to the detailed pasportization of the Charles bridge side walls
Autor
   Drozd, Karel
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Charles bridge
    pasportization
    stone revetment
Klíčové slovo
    Karlova
    Mostu
    Pasportizaci
    Podrobné
    Poprsních
    Zdí
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Detailní pasportizace kamenného plášťového obložení, Karlův most.
Abstrakt (anglicky)
   Detailed pasportization of the revetment of the Charles bridge
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012