Podrobnosti záznamu

Název
   Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
Autor
   Čermák, Vladimír
   Dědeček, Petr
   Krešl, Milan
   Šafanda, Jan
Nakladatel
    Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
Fyzický popis
    11 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Projekt: 2A-1TP1/043, GA MPO3cav_un_auth*0232132
    Překlad názvu: Report on the geothermal research in borehole GTPVLT-1 (Litoměřice)
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    borehole temperature logs
    radiogenic heat production
    thermal conductivity and diffusivity of rocks
Klíčové slovo
    Geotermickém
    GTPVLT-1
    Litoměřice
    Vrtu
    Výzkumu
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Zpráva shrnuje výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu a po jeho dokončení, (ii) měřeních tepelné a teplotní vodivosti na vzorcích hornin zastižených vrtem, (iii) měřeních obsahu radioaktivních izotopů uranu, thoria a draslíku na vzorcích hornin z vrtu a jejich radiogenní tepelné produkci, (iv) hodnotě zemského tepelného toku ve vrtu a (v) prognóze teploty do hloubky 5 km v místě vrtu.
Abstrakt (anglicky)
   The report provides information about geothermal research in borehole GTPVLT-1 in the Czech Republic, which included (i) repeated temperature logs during and after the borehole drilling, (ii) measurements of thermal conductivity and diffusivity of the encountered rock samples, (iii) measurements of radioactive isotopes content of uranium, thorium and potassium in the encountered rock samples and calculation of their radiogenic heat production, (iv) determination of the terrestrial heat flow in the borehole and (v) prognosis of temperature expected down to the depth of 5 km.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013