Podrobnosti záznamu

Název
   Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém'
Další názvy
    Report on realization of projectVaV-1D/2/16/II/04 'Region aspects and lomg-term monitoring system'
Autor
   Fottová, Daniela
   Krám, Pavel
   Navrátil, Tomáš
   Skořepa, Jaroslav
   Skořepová, Irena
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    monitoring, network, GEOMON, bulk and throughfall deposition, loads, forests
Klíčové slovo
    Aspekty
    Dlouhodobý
    Monitorovací
    Projektu
    Realizaci
    Systém
    Územní
    VaV-1D/2/16/II/04
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Ze sítě čtrnácti malých lesních povodí se jednotnou metodikou pořizují vstupní údaje pro výpočet látkových toků ekologicky významných složek. Ve zprávě je zpracována 11letá řada dat. Po realizaci odsiřovacího programu skončeného v roce 1998 nastal zejména v dosahu extrémně znečištěných oblastí pokles depozice síry. Na závěru období dochází pak k opětovnému mírnému růstu zejména suché depozice síry v důsledku návratu ke spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Po roce 2000 nastal růst zejména podkorunové depozice dusíku zřejmě v důsledku zvýšení intenzity automobilové dopravy s přispěním skutečnosti, že elektrárny byly sice odsířeny, ale emise dusíku přetrvávají. Od letošního roku byl stanovován celkový dusík (TN) a celkový organický uhlík (TOC).
Abstrakt (anglicky)
   Report on realization of projectVaV-1D/2/16/II/04 'Region aspects and lomg-term monitoring system'
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014