Podrobnosti záznamu

Název
   Životní prostředí a hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Tu Ostrava
Místo vydání
    Zaječí
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-248-1817-7
Klíčové slovo
    2008
    Druhovýroby
    Hutní
    Hutnictví
    Prostředí
    Roce
    železa
    Životní
Části této monografie
    Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově