Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-248-0613-4
Seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická