Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    90-5410-921-1
Monografie
    Geomechanics 96