Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    978-80-7375-642-0
Monografie
    Multifunctional Rural Development