Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    978-80-89128-79-2
Monografie
    Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10