Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0169-3298
Seriál
    Surveys in Geophysics