Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0311-5518
Seriál
    Alcheringa