Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0560-2793
Seriál
    Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV