Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    1731-3708
Seriál
    Volumina Jurassica