Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Česká geologická služba, prac. Jeseník
Monografie
    Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost)