Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Česká geologická služba, Vysoká škola báňská - Tecnická univerzita Ostrava
Monografie
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference