Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i
Monografie
    Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
    Geologické procesy zapsané v horninách. Geopark Spořilov
    Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
    Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)