Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Technická univerzita v Liberci
Monografie
    Sborník abstraktů. Geodny Liberec 2008.