Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    UGN AV CR
Monografie
    Seismologie a zivotni prostredi