Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Univerzita Komenského
Monografie
    Environmental, structural and stratigraphical evolution of Western Carpathians, 8th Conference 2012, Abstract book
    Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of Western Carpathians. 8th Conference 2012, Abstract Book, 6th-7th December
    Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prilahlých svahov Českého masívu (Kováč, M. - Plašienka, D. eds.)
    Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume
    Študentská vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov
    Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie