Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    ÚSMH
Monografie
    Classification and petrology of two-mica granites of the South Bohemian Batholith. Excursion guide
    Mechanické vlastnosti pískovců Pravčické brány
    Mineralogický a petrografický výzkum hornin a artefaktů
    Mineralogie a petrografie drahých kamenů z okolí Měděnce
    Petrografie a mineralogie hornin z k.ú. Habrůvecká bučina ŠLP VŠZ Křtiny, okres Blansko a z okolí Rudky u Kunštátu
    Petrografie vybraných sedimentárních hornin z dolu Mayrau (Kladensko)
    Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
    Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati