Podrobnosti záznamu

Jméno
   Altová, Viola
Autor článku
   Fresh speleothemes damages versus active fault movements in selected caves of the Bohemian massif and Western Carpathians
   Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
   Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
   Karst phenomena in the Rychlebské Mts and their tectonic setting (Czech Republic)
   Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
   Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
   Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
   Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné
   Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
   Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku