Podrobnosti záznamu

Jméno
   Baliak, František
Autor článku
   Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc šesťdesiatročný
   Inžinierskogeologická analýza svahových pohybov v kotlinách Slovenska
   Inžinierskogeologické problémy sanácie hradov na Slovensku
   Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
   Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín