Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bastl, Zdeněk
Autor článku
   Bacterial extraction of sulphur from preleached chalkopyrite
   Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
   Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím
   Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie