Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bedárová, Iveta
Autor článku
   Nové geologické výsledky z geologickoprieskumných prác na slovinskej hrubej žile západne od jámy Dorotea