Podrobnosti záznamu

Jméno
   Benešová, Jana
Autor článku
   Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
   Krajina důlních oblastí severních Čech
   Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)