Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bláha, Jindřich
Autor článku
   Výpal a hydratace dolomitického vápna
   Využití odpadního síranu vápenatého z leštících sklářských kalů