Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bláhová, Oldřiška
Autor článku
   Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
   Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
   Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
   Optimalizace regeneračního okruhu v úpravně Komořany
   Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
   Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
   Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxihumolitů