Podrobnosti záznamu

Jméno
   Boháč, Jan
Autor článku
   Back-Analysis of Weathering Destructuration of a Lumpy Clay Fill
   Capability of constitutive models to simulate soils with different OCR using a single set of parameters
   Change in hydraulic conductivity by adding lime in compacting clay liners
   Class A predictions of a NATM tunnel in stiff clays
   Dlouhodobá stabilita svahu se zatopenou patou
   Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
   Effect of lime treatment on pore size and permeability
   Fyzikálne a numerické modelovanie drvenia zŕn zemín
   Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění
   Hypoplastický a Mohr-Coulombův model při simulaci tunelu v jílech
   Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu
   Laboratorní a konstituční model pro jíl s cementačními vazbami
   Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
   Maturation of loess treated with variable lime admixture: Pore space textural evolution and related phase changes
   Mechanisms controlling the behaviour of double-porosity clay fills; in situ abd centrifuge study
   Microstructures and physical properties of -backfill- clays: comparison of residual and sedimentary montmorillonite clays
   Modelling of cementation bonds in clay ? laboratory and numerical model
   Modelling of grain crushing and debonding
   A motorway over clayey fills of open cast coal mines
   Numerical modelling of lumpy clay landfill
   Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů
   NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ JÍLOVÉHO MASIVU ČÁST 2: PŘÍKLADY APLIKACÍ
   PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
   Small-strain behaviour of cemented soils
   Suction and Collapse of Lumpy Spoilheaps in Northwestern Bohemia
   Tertiary montmorillonitic clays from the Cheb basin (Czech Republic): alternative backfill material in the nuclear waste disposal
   Vliv kapilárního sání a jeho sezónních změn na stabilitu násypů
   Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
   Závislost mechanického chování rekonstituované jemnozrnné zeminy na stupni překonsolidace
   Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu