Podrobnosti záznamu

Jméno
   Brazeau , M. D.
Editor monografie
    40th Anniversary Symposium on Early Vertebrates/Lower Vertebrates