Podrobnosti záznamu

Jméno
   Budkovský, Jan
Autor monografie
   Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
   Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
   Doplňkový povrchový hydrogeologický výzkum na perspektivních plochách P-2a a P-2b a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
   Etapová zpráva - Detailní povrchový hydrogeologický výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
   Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
   Hydrochemický a hydrogeologický monitoring v rámci 2. etapy výběru testovacích polygonů.Závěrečná zpráva projektu "Provedení geol. a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa"
   Průběžná technická zpráva č. 1
Autor článku
   Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv