Podrobnosti záznamu

Jméno
   Burianková, Kristýna
Autor monografie
   Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-131 Nové Město na Moravě
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-132, Dalečín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
Autor článku
   The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
   Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseniky Mts (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
   Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
   Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts.,Czech Republic)
   Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation with Rocks of the Silesicum and Moravicum
   Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation withRocks of the Silesicum and Moravicum
   Geological mapping of the crystalline complex in the SW part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
   Khan Khairkhan Crystalline complex
   Khan Khairkhan kompleksiin metamorf chuluulgijn petrographiin ontslog
   Low grade mylonitisation of granitic rocks: the case of the Oskava block, Slilesicum
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
   Metamorphic evolution of the High Himalaya in Makalu region-constraints from P-T modelling and in situ Th-U-Pb monazite dating
   Metamorphic Evolution of the High Himalaya in the Makalu Region - Constraints from P-T Modelling and in-situ Th-U-Pb Monazite Dating
   Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum
   Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
   Petrografické a geochemické srovnání metagranitů jádra svratecké klenby a bítešských ortorul v okolí Tišnova
   Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí)
   Petrography, geochemistry and age of granitic pebbles from the Moravian part of the Carpathian flysh
   Rhyolite Related to Panafrican Granite in the Brno Massif (Czech Republic)
   Rhyolite related to panafrican granite in the Brno Massif (Czech Republic)
   Rhyolite Related to Panafrican Granite in the Brno Massif (Czech Republic)
   Rhyolite related to Panafrican granite in the eastern part of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Skalka - Zlatý potok
   Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
   Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
   Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
   Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika
   Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
   Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
   Želešice - abandoned quarry