Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bůžek, Čestmír, 1933-
Autor článku
   1.panevropská paleobotanická konference
   Azolla remains from the Lower Miocene of the North-Bohemian Basin, Czechoslovakia
   Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
   Biostratigraphy of Tertiary coal-bearing deposits of Bohemia and Moravia (C.S.R.)
   The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
   Early Miocene flora of the Cypris Shale (western Bohemia)
   An Early Miocene Linden (Tilia) from North Bohemia and its possible relationship
   Evolutionary significance of floristic changes in the Northern Hemisphere during the Late Cretaceous and Palaeogene, with particular reference to Central Europe
   Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy (02-34 Bílina)
   Floristic biostratigraphy of Tertiary basins in the Bohemian Massif and correlation with Central Paratethys
   Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
   Fossil fruits of Pteleaecarpum Weyland - Tiliaceous not Sapindaceous
   Fruits of "Pterocarpus" tertiarus Weyland from the North-Bohemian basin, Czechoslovakia
   Fruits of Trapella from the Pannonian s.l. (Upper Pliocene) of NE Hungary
   Karpologické zbytky z pontu jižní Moravy (34-21 Čejč, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč)
   Karpologický výzkum maďarského panonu s.l.
   A new Early Miocene Mahonia Nutt. (Berberidaceae) of Europe
   New late Neogene floras of southern Slovakia (Pinciná and Hajnáčka)
   Palaeogene floras of W. Bohemia (C.S.S.R.) and the Weisselster Basin (G.D.R.) and their correlation
   Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
   Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
   Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
   Paleontologický výzkum na území listu Teplice
   Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
   Paleontologie
   Sapindaceous affinities of the Pteleaecarpum fruits from the Tertiary of Eurasia and North America
   Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku
   Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
   Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
   Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
   Umwelt-Rekonstruktionen des Orleaniums der Tschechoslowakei