Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bůžek, Čestmír, 1933-1992
Autor článku
   Ceratostratiotes Gregor, an extinct water plant of uncertain affinity from the european Miocene
   Evolution of main vegetation types in the lower Miocene of NW Bohemia
   A fertile lygodium from the cypris formation of the Cheb basin (west Bohemia, Czechoslovakia)
   Late Pliocene palaeoenvironment and correlation of the Vildštejn floristic complex within central Europe
   Lygodium : exotická kapradina českých třetihor
   Nález plodu rodu Ceratostratiotes Gregor v miocénu jižní Moravy
   Paleobotanická data k biostratigrafii a korelaci uloženin Chebské pánve
   Podivuhodná nepukalka severočeských třetihor
   Za RNDr. Naděždou Gabrielovou, CSc.